มัมมี่วัวกระทิงช่วยนักวิทยาศาสตร์ครุ่นคิดถึงสภาพอากาศโบราณ

มัมมี่กระทิงเก็บข้อมูลที่มีค่าสำหรับนักวิจัยที่ต้องการทำความเข้าใจว่าความหลากหลายทางชีวภาพมีวิวัฒนาการและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร กว่า 28,000 ปีที่แล้ว กระทิงบริภาษBison priscusเสียชีวิตในอลาสก้าในปัจจุบัน ร่างกายของมันได้รับการอนุรักษ์โดยชั้นดินเยือกแข็งจนนักวิทยาศาสตร์ค้นพบในปี พ.ศ. 2494 ปัจจุบัน กระทิงตัวนี้พักอยู่ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติของสมิธโซเนียนซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยทัวร์เสมือนจริงหรือใน “ David H. Koch Hall of Fossils – Deep Time ” เมื่อ...