Apple เลื่อนแผนให้พนักงาน Bay Area เข้าทำงาน 3 วันต่อสัปดาห์

(CNN)Apple แจ้งพนักงานบริษัทว่าการกำหนดให้พนักงานส่วนใหญ่ต้องอยู่ในสำนักงานล่าช้าอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ ท่ามกลางจำนวนผู้ป่วย Covid-19 ที่เพิ่มขึ้นในบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก ซึ่งบริษัทตั้งอยู่ ในข้อความถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับจาก CNN Business ทีมรับมือการระบาดใหญ่ของ Apple ได้อ้างถึงเงื่อนไขของ Covid-19 ว่าเป็นสาเหตุของความล่าช้าของแผน ซึ่งมีกำหนดจะมีผลในสัปดาห์หน้า ทีมระบุว่าการอัปเดตนี้มีไว้สำหรับพนักงานในหุบเขาซานตาคลาราซึ่งมีสำนักงานใหญ่ของ Apple “เราจะทำการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ...